Nieuwbouw – renovatie – vastgoed

Levensloopbestendig wonen

Levensloopbestendig wonen heeft een weerslag op alle leeftijden, als jonge starter heb je vaak weinig budget en ƒandere behoeften dan wanneer je kinderen hebt en wat ouder bent. Door levensloopbestendige te bouwen kan je ten alle tijden zorgeloos wonen.

Als u van plan bent om te bouwen, dan loont het de moeite om verder te denken dan vandaag.

Om zorgeloos te wonen, bent u bij ons aan het juiste adres.

Hieronder een toelichting van Hendrik Leurs over het belang om te bouwen volgens het principe levenslang wonen/meegroeiwonen.

VAN “AANGEPAST” NAAR GESCHIKT VOOR IEDEREEN

Mede onder druk van de eerder genoemde cijfers, kwam de huisvesting van bijzondere doelgroepen in de afgelopen jaren sterk in de belangstelling te staan. Geleidelijk verschoof het accent daarbij van ‘voldoende woningen voor bijzondere groepen’ naar, alle woningen geschikt voor iedereen‘. Een belangrijke stap was de introductie van de Ontwerpgids LEVENSLANG WONEN / MEEGROEIWONEN van het Platform Wonen van Ouderen (gesteund door de Vlaamse Overheid): een breed, geïntegreerd en integraal pakket kwaliteitseisen voor iedereen, omdat iedereen baat heeft bij een ‘barrièrevrije’ woning. Het kan ons allemaal overkomen: we breken een been, worden chronisch ziek of belanden tijdelijk of blijvend in een rolstoel. We moeten thuis revalideren na een ziekenhuisopname, manoeuvreren met de kinderwagen de voordeur in en uit en beseffen dan pas de belemmeringen van onze woning en woonomgeving.

Niet een minderheid van onze bevolking is gehandicapt maar een meerderheid van onze woningen en gebouwen… Het perspectief is hier omgedraaid.

ƒ

AANPASBAAR BOUWEN – LEVENSLANG WONEN / MEEGROEIWONEN

Aanpasbaar bouwen volgens de principes van LEVENSLANG WONEN /MEEGROEIWONEN is een manier van ontwerpen en bouwen van nieuwe woningen die in een later stadium eenvoudig en tegen lage kosten kunnen worden aangepast. Het hoofdthema van aanpasbare woningen ligt bij de vraag hoe men sneller kan beschikken over gemakkelijk aanpasbare woningen. Er bestaat namelijk grote behoefte aan woningen die beter toegankelijk en beter bruikbaar zijn voor ouderen en voor mensen met een lichamelijke handicap, ongeacht om welk soort handicap het gaat. Nieuw gebouwde woningen en zeer veel bestaande woningen beantwoorden helaas niet aan die behoefte. Dat probleem geldt niet alleen voor woningen. Ook de woon- of werkomgeving zit vol obstakels en hindernissen die er toe bijdragen dat gehandicapten zich meer gehandicapt voelen dan nodig is. Veel bestaande woningen voldoen dus niet als de bewoner te maken krijgt met lichamelijke ongemakken of plotseling gehandicapt raakt. Vaak zijn dan ingrijpende woningaanpassingen nodig en die zijn duur. Wie in zo ‘n geval een woning heeft, die om bouwkundige of financiële redenen niet kan worden aangepast, ziet zich gedwongen te verhuizen, weg uit de vertrouwde woonomgeving. Ieder jaar worden zo’n 4.000 mensen hiermee geconfronteerd. Hier wordt dan ook terug de link gelegd naar de principes van LEVENSLANG WONEN / MEEGROEIWONEN. De afhankelijkheid en de druk om te moeten kiezen voor een andere woonoplossing verminderen door reeds van bij de ontwerpfase langer stil te staan bij de mogelijke hinder die ouder en minder mobiel worden met zich meebrengt. En naar kostprijs toe betekent dit op het geheel van één woning “peanuts”. Een concreet voorbeeld hiervan is een nieuw woonproject in Destelbergen, m.n. Woonpark Malpertus, waar het geheel aan voorzieningen (bredere deuren, verhoogde stopcontacten en toiletten, verlaagde drempels, in de vloer geïntegreerde douche, noodverlichting en rookdetector in elk appartement, ergonomische klinken en kranen, seniorensloten met paniekfunctie, e.d.) slechts een meerkost betekenen van minder dan € 2.200,- per woning, terwijl men toch naar buiten kan treden met een uniek extra verkoopsargument.

Of hoe LEVENSLANG WONEN / MEEGROEIWONEN een kwaliteitslabel is met een reële meerwaarde op korte en lange termijn. Letterlijk van MEEGROEIWONEN gesproken.

Hendrik Leurs – september 2008.

Voor verdere info zie www.homeforlife.be